Konkreettisia tekoja päästöjen pienentämiseksi

Ympäristöarvot ovat meille A2B:llä ensisijaisen tärkeitä. Tiedostamme alan vaikutukset ilmastoon ja haluamme tehdä konkreettisia toimia negatiivisten ilmastovaikutusten minimoimiseksi. Mielestämme pelkkä päästöjen kompensointi ei riitä, vaan pitää löytää kestäviä tapoja toimia ekologisesti. Ekokompassi-sertifikaatti kertoo A2B:n sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja ympäristövaikutusten huomioimiseen. Uskomme pystyvämme omalta osaltamme vaikuttamaan alan kehitykseen ja olemaan edelläkävijänä kohti vihreämpiä kuljetuksia.

Meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti osoituksena uskottavasta ympäristötyöstä, jota teemme. Olemme sitoutuneet noudattamaan Ekokompassin vaatimuksia, jotka tähtäävät luonnon resurssien säästämiseen ja positiivisten vaikutusten lisäämiseen ympäristössä. Työ vaatii jatkuvaa kehittämistä ja oman toiminnan tarkastelua ja seurantaa.

Ympäristöarvomme näkyvät muun muassa seuraavina valintoina:

 • Kaikki kuljetusautomme kulkevat ainoastaan uusiutuvilla, fossiilittomilla polttoaineilla: biokaasulla tai tuulivoimalla.
 • Käyttämämme energia on kotimaista ja vastuullisesti tuotettua.
 • Kuljetusautojen lisäksi tavara kulkee myös A2B:n tavarapyörillä .
 • Teemme aktiivisesti työtä parantaaksemme kuljetusautojen täyttöastetta ja tehokkuutta. Kehitämme mittareita säästöjen seurannan helpottamiseksi.
 • Etsimme uusia keinoja tehostaaksemme reittien optimointia.
 • Suosimme kierrätettyä kaikessa missä pystymme. Toimistokalusteet tulevat meille pääosin kierrätettynä ja kierrätämme tarpeettomat kalusteet eteenpäin.

Noudatamme ekokompassin kriteereitä:

 1. Sitoudumme noudattamaan toimintaamme koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.
 2. A2B:llä on nimetty ympäristövastaava.
 3. Kartoitamme ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistamme merkittävimmät ympäristövaikutukset.
 4. Sitoudumme ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
 5. Ohjeistamme henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.
 6. Meillä on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätesäädösten mukaisesti.
 7. Pidämme kirjaa mahdollisista vaarallisista jätteistä ja käsittelemme niitä oikein.
 8. Varastoimme ja luetteloimme käyttämämme kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti ja opastamme henkilöstön niiden turvalliseen käyttöön.
 9. Laadimme vuosittain päivitettävän ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
 10. Raportoimme vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

Haluatko tutustua paremmin A2B:n toimintaan?

Lue täältä lisää A2B:stä yrityksenä.

Ekologisilla kuljetuksilla konkreettista ilmastotyötä.

“Tarjoamme kuljetuspalveluita käyttäville yrityksille konkreettisen ja helpon keinon pienentää hiilijalanjälkeään. Toimintamme taustalla on aito halu tehdä hyvää liiketoimintaa ja vaikuttaa maailman tilaan”
– A2B:n perustaja ja toimitusjohtaja Tero Kakko

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä.