Ympäristötekoihin tosissaan panostavat yritykset kasvavat vauhdilla. Kymmenen vuotta toimineen Suomen ensimmäisen hiilineutraalin kuljetusliikkeen A2B:n liikevaihto on kahden viime vuoden aikana tuplaantunut.

ekologisia

Ilmastoystävälliset kuljetukset kiinnostavat yrityksiä

Viime vuonna A2B:n hiilineutraalit kuljetukset säästivät 400 000 kiloa hiilidioksidia, ja tavoitteena on pian yltää vuosisäästöissä miljoonaan. Yritys kehittää ja laajentaa ilmastoystävällisiä kuljetuspalvelujaan aktiivisesti.

– Ekologisuutemme perustuu siihen, että koko viidenkymmenen kuorma- ja pakettiauton kalustomme toimii kokonaan uusiutuvalla energialla, ja vain parhaalla mahdollisella: kotimaisella jätteestä tehdyllä biokaasulla ja tuulivoimalla tuotetulla sähköllä, kertoo A2B:n toimitusjohtaja ja perustaja Tero Kakko.

– Meillä on maantiekuljetusten osalta ratkaisu sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen että lähipäästöjen vähentämiseen. Kuljetuspalveluja käyttävä yritys voi nyt valita tavarakuljetuksilleen aidosti ekologisen vaihtoehdon. Samalla liikennepäästöjä vähentävä yritys saa itselleenkin ympäristöystävällistä lisäarvoa.

Banaaninkuorista ja jätevesilietteestä vauhtia tavarakuljetuksiin

Valtaosa A2B:n kuljetuksista operoidaan biokaasua käyttävillä kaasuautoilla. Kakon mukaan taustalla on halu toimia vastuullisesti siten, ettei kuljetuksissa käytetyn energian vuoksi tarvitse kaataa lainkaan metsää eikä näin pienentää maailman hiilinieluja. Siksi valinta on ehdottomasti biokaasu. Yhtiön autoihin tankataan Gasumin tuottamaa uusiutuvaa biokaasua, joka on orgaanisista jätteistä valmistettua ympäristöystävällistä energiaa. Raaka-aineena käytetään monenlaista biohajoavaa jätettä kuten kaupan hävikkiä, kuluttajien biojätteitä, jätevesilietettä sekä teollisuuden sivutuotteita.

– Biokaasun tuotantoprosessi on hyvä esimerkki kiertotaloudesta ja raaka-aineiden paremmasta hyödyntämisestä, sanoo Gasumin raskaan liikenteen myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen.

– Uusiutuvan biokaasun liikennekäyttö on konkreettinen teko kiertotalouden ja hiilineutraaliuden edistämiseksi, ja sen käyttö tukee A2B:n strategiaa ilmastoystävällisistä kuljetuksista. Biokaasulla voidaan vähentää polttoaineen elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % fossiiliseen dieseliin verrattuna. Kaasukäyttöiset ajoneuvot ja biokaasu ovat erinomainen yhdistelmä yrityksille, jotka haluavat pienentää kuljettamisesta syntyvää hiilijalanjälkeä kustannustehokkaasti.

Kaupunkien hengitysilma terveellisemmäksi

Ilmastonmuutokseen vaikuttavien CO2-päästöjen lisäksi perinteinen fossiilisilla polttoaineilla toimiva liikenne tuottaa autojen lähialueen hengitysilmaan terveydelle haitallisia lähipäästöjä kuten pienhiukkasia ja typen oksideja. Lähipäästöt altistavat monille sairauksille ja aiheuttavat pelkästään Suomessa satoja ennenaikaisia kuolemia vuosittain. Lähipäästöt ovat ongelma etenkin kaupunkien keskustoissa. Moni maamme kaupungeista on jo ryhtynyt ilmastotalkoisiin. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja yhtenä toimenpiteenä on kannustaminen vähäpäästöisten polttoaineiden käyttöön. Biokaasulla ajaminen vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä, minkä lisäksi sen lähipäästöt ovat huomattavasti pienemmät.

– Jokainen voi tehdä jotain hidastaakseen ilmastonmuutosta, toteaa Tero Kakko. Me olemme päättäneet alusta asti olla aidosti ilmastoystävällinen kuljetusyritys. Hienoa, että yrityksetkin voivat nyt vaikuttaa valinnoillaan.

Minkälaisia kuljetustarpeita yritykselläsi tällä hetkellä on? A2B:ltä löydät aina tarpeisiin sopivan, ympäristöystävällisen ratkaisun.

Tutustu monipuolisiin kuljetuspalveluihimme: 

PIKAKULJETUKSET

JAKELUT YRITYKSIIN (B2B)

KOTIINKULJETUKSET (B2C)

KYLMÄKULJETUKSET

Ekologisilla kuljetuksilla konkreettista ilmastotyötä.

“Tarjoamme kuljetuspalveluita käyttäville yrityksille konkreettisen ja helpon keinon pienentää hiilijalanjälkeään. Toimintamme taustalla on aito halu tehdä hyvää liiketoimintaa ja vaikuttaa maailman tilaan”
– A2B:n perustaja ja toimitusjohtaja Tero Kakko

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä.